Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 22/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 22/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Mária Čižmárová

Adresa dodávateľa: Lúčna 611/52, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel na novovzniknutú parc. č. 868/7 - 72 m2 zameranú Geometrickým plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc.reg. "C" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1901; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 868/3, 868/4;

Zmluvná cena: 360.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2016

Datum zverejnenia: 29.09.2016

Dokumenty Pdf KZ_22_2016.pdf ( veľkosť: 425,6 KB, aktualizované: Štvrtok 29. September 2016 11:44 )