Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 51/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 51/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Rímsko-katolícka cirkev /filiálka Šuňava/

Adresa dodávateľa: 059 39 Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely pre novovytvorenú parc. č. 1059/43 - o výmere 22 m2, podľa Geometrického plánu č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok "E" - trvalé tráv. porasty; List vlastníctva číslo: 1995; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1025/2;

Zmluvná cena: 22.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.09.2016

Datum zverejnenia: 29.09.2016

Dokumenty Pdf KZ_51_2016.pdf ( veľkosť: 385,7 KB, aktualizované: Štvrtok 29. September 2016 11:22 )