Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 "O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK"

Identifikácia

Číslo zmluvy: 421/2016/OK

Názov objednávateľa: Prešovský samosprávny kraj

Adresa objednávateľa: Námestie mieru 2, Prešov

IČO objednávateľa: 37870475

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK; Program 2 Kultúra, Deň obce Šuňava 7.8.2016

Zmluvná cena: 2500.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.07.2016

Datum zverejnenia: 28.07.2016

Dokumenty Pdf Zmluva_dotacia_421_2016_OK.pdf ( veľkosť: 67,4 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Júl 2016 14:00 )