Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 38/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 38/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Jozef Franček

Adresa dodávateľa: Liptovská 363/13, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: novovytvorenú parc. č. 1059/36 - 61 m2 z pôvodných parciel, zameranú Geometrickým plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1505; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1017/1, 1017/2;

Zmluvná cena: 183.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.09.2016

Datum zverejnenia: 29.09.2016

Dokumenty Pdf KZ_38_2016.pdf ( veľkosť: 423,6 KB, aktualizované: Štvrtok 29. September 2016 11:31 )