Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.06.2016 je dodávka elektrickej energie pre primárny zosilovač na s.č. 531
28.20 € s DPH Obec Šuňava Ing. Michal Vilim 27.06.2016
30.06.2016 je dodávka elektrickej energie pre primárny zosilovač na s.č. 284
94.50 € s DPH Obec Šuňava Mária Harmanová 27.06.2016
28.06.2016 finančná dotácia na zabezpečenie Futbalových súťaží a činnosti OFK Šuňava v roku 2016
1/2016a
8000.00 € s DPH Obec Šuňava Obecný futbalový klub Šuňava 22.06.2016
28.06.2016 je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dotácie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Šuňava. Podľa Cenníka poskytovateľa
19/PZ-PP/2016
0.00 € s DPH Obec Šuňava Brantner Poprad, s.r.o. 27.06.2016
16.06.2016 dodávka elektrickej energie pre primárny zosilovač
28.20 € s DPH Obec Šuňava Jozef Maro 16.06.2016
24.05.2016 finančné prostriedky formou dotácie na náklady spojené s realizáciou "Voľnočasové aktivity pre deti a mládež - nákup skautských košieľ, nášiviek, vzdelávacích kníh, príručiek pre vodcov, kancelárske potreby"
4/2016
400.00 € s DPH Obec Šuňava 122. zbor Anjelov strážnych Poprad, 1. oddiel Gumkáčov 02.05.2016
18.05.2016 finančná dotácia na náklady spojené s realizáciou "12. rozhlasová púť Rádia Lumen do Krakova v roku 2016" - náklady na dopravu
3/2016
500.00 € s DPH Obec Šuňava Katolícka jednota Slovenska, pobočka Šuňava 02.05.2016
17.05.2016 poskytnutie finančnej dotácie na náklady spojené s realizáciou "Oprava fasády Kostola sv. Mikuláša"
1/2016
5000.00 € bez DPH Obec Šuňava Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šuňava 02.05.2016
17.05.2016 finančná dotácia na náklady spojené s realizáciou "Za jazerom" hudobný festival v obci Šuňava
2/2016
1000.00 € bez DPH Obec Šuňava Za jazerom, n.o. 02.05.2016
17.05.2016 poskytnutie príjemcovi (obci Šuňava) finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Prešov - z programu 0D60103.U14902 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Prevencia kriminality a zvyšovanie bezpečnosti v obci Šuňava"
50/2016/OO
11500.00 € bez DPH Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov Obec Šuňava 17.05.2016
16.05.2016 zhotovenie stavebného diela: Výstavba chodníkov pri cintorínoch a pozdĺžneho státia pri MŠ v obci Šuňava
57985.27 € s DPH Obec Šuňava BEL SLOVAKIA, s.r.o. 16.05.2016
04.05.2016 zdravotná pomôcka - chodítko; podpora pohybu
0.00 € s DPH Mária Vrabcová Obec Šuňava 03.05.2016
29.04.2016 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ, Mierová 134, Svit pre deti s trvalým pobytom v obci Šuňava na šk. rok 2015/2016
69.60 € bez DPH Obec Šuňava Mesto Svit 25.04.2016
28.04.2016 úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
4/2016
1760.00 € bez DPH Obec Šuňava Spišská katolícka charita 31.03.2016
25.04.2016 súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
KRHZ-PO-202-014/2016
14320.94 € bez DPH Obec Šuňava Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 11.04.2016
Zobrazených 61 - 75 z celkových 324.
1 2 3 5 7 8 9 21 22