Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 19/PZ-PP/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dotácie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Šuňava. Podľa Cenníka poskytovateľa

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.06.2016

Datum zverejnenia: 28.06.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o poskyt_služieb v odpad_hosp.pdf ( veľkosť: 808,1 KB, aktualizované: Utorok 28. Jún 2016 14:32 )