Obec Šuňava

Zmluva

Dodatok č. 4/2016 k Zmluve č. 1/2015 o zabezpečovaní poskytovania soc. služby

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Spišská katolícka charita

Adresa dodávateľa: Jesenského 5, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 35514221

Predmet zmluvy: úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti

Zmluvná cena: 1760.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.03.2016

Datum zverejnenia: 28.04.2016

Dokumenty Pdf Dodatok_č_4_2016_zabezpeč_poskyt_soc_služby.pdf ( veľkosť: 539,1 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2016 14:55 )