Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy: KRHZ-PO-202-014/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky

Zmluvná cena: 14320.94 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.04.2016

Datum zverejnenia: 25.04.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-202-014_2016 - text.pdf ( veľkosť: 382,7 KB, aktualizované: Pondelok 25. Apríl 2016 10:13 )