Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o poskytnutní dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2016

Identifikácia

Číslo zmluvy: 50/2016/OO

Názov objednávateľa: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov

Adresa objednávateľa: Námestie mieru 3, Prešov

IČO objednávateľa: 00151866

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: poskytnutie príjemcovi (obci Šuňava) finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Okresný úrad Prešov - z programu 0D60103.U14902 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Prevencia kriminality a zvyšovanie bezpečnosti v obci Šuňava"

Zmluvná cena: 11500.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.05.2016

Datum zverejnenia: 17.05.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality.pdf ( veľkosť: 2,7 MB, aktualizované: Utorok 17. Máj 2016 13:57 )