Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: BEL SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 29, Poprad

IČO dodávateľa: 36467715

Predmet zmluvy: zhotovenie stavebného diela: Výstavba chodníkov pri cintorínoch a pozdĺžneho státia pri MŠ v obci Šuňava

Zmluvná cena: 57985.27 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.05.2016

Datum zverejnenia: 16.05.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo_Bel_Slovakia.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Pondelok 16. Máj 2016 14:06 )