Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu Obce Šuňava o financovaní základných umeleckých škôl, mat. škôl a šk. zariadení

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Mesto Svit

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 268/32, Svit

IČO dodávateľa: 00326607

Predmet zmluvy: poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ, Mierová 134, Svit pre deti s trvalým pobytom v obci Šuňava na šk. rok 2015/2016

Zmluvná cena: 69.60 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.04.2016

Datum zverejnenia: 29.04.2016

Dokumenty Pdf Zmluva_s_obcou_CVČ pre Svit.pdf ( veľkosť: 357 KB, aktualizované: Piatok 29. Apríl 2016 12:34 )