Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 50/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 50/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Fridman Jozef a Fridmanová Viera

Adresa dodávateľa: Š. Šmálika 545/3, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely na novovzniknutú parc. 1059/42 - o výmere 59 m2 (diel 50) zameranú Geometrickým plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc.reg. "C" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 38; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1059/2;

Zmluvná cena: 295.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2016

Datum zverejnenia: 12.10.2016

Dokumenty Pdf KZ_50_2016.pdf ( veľkosť: 443,1 KB, aktualizované: Streda 12. Október 2016 08:40 )