Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 40/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 40/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Božena Frančeková

Adresa dodávateľa: Liptovská 363/13, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel na novovzniknutú parc. 1059/37 o výmere 21 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1940; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1018/1,2,3;

Zmluvná cena: 63.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.10.2016

Datum zverejnenia: 31.10.2016

Dokumenty Pdf KZ_40_2016.pdf ( veľkosť: 453,7 KB, aktualizované: Pondelok 31. Október 2016 14:24 )