Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci č. ZLP-2016-1101-miniDCOM+

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZLP-2016-1101-

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Adresa dodávateľa: Kýčerského 5, Bratislava

IČO dodávateľa: 45736359

Predmet zmluvy: využívanie služby miniDCOM+ v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou a taktiež záväzok zmluvných strán na budúcu spoluprácu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2016

Datum zverejnenia: 11.10.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o pripojení k IS DCOM.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Utorok 11. Október 2016 09:16 )