Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 29/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 29/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Milan Bajnok s manžel. Andreou

Adresa dodávateľa: SNP 259/135, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely na novovzniknutú parc. č. 1059/29 o výmere 53 m2 (diel 29) zameranú Geometrickým plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc.reg. "C" - zastav. plochy a nádvor.; List vlastníctva číslo: 1953; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1059/18;

Zmluvná cena: 265.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.10.2016

Datum zverejnenia: 05.10.2016

Dokumenty Pdf KZ_29_2016.pdf ( veľkosť: 425,2 KB, aktualizované: Streda 05. Október 2016 11:23 )