Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.01.2014 odkúpenie časti pozemkov na novovzniknutú parc. č. 733/146 podľa Geom. plánu č. 026/2010
09/2013
684.00 € s DPH Obec Šuňava Miroslav Maro 11.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemku na novovzniknutú parc. 733/131 zameranú podľa Geom. plánu č. 026/2010
01/2013
650.00 € s DPH Obec Šuňava Stanislav Cvaniga 09.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemku na novovzniknutú parc. č. 733/141 zameranú podľa Geom. plánu č. 026/2010
06/2013
120.00 € s DPH Obec Šuňava Anna Fridmanová 09.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemku na novozameranú parc. č. 733/132 podľa Geom. plánu č. 026/2010
02/2013
470.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Nahalka, Zuzana Nahalková 09.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemkov na novovzniknutú parc. č. 733/158 podľa Geom. plánu č. 026/2010
16/2013
430.00 € s DPH Obec Šuňava Miroslav Miždoš, Ing. Anna Miždošová 23.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemku na novovzniknutú parc. č. 733/156 podľa Geom. plánu č. 026/2010
14/2013
440.00 € s DPH Obec Šuňava Miroslav Miždoš, Ing. Anna Miždošová 23.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemku na novovzniknutú parc. č. 733/176 podľa Geom. plánu č. 026/2010
22/2013
1.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Šebest, Žofia Šebestová 14.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemku na novovzniknutú parc. č. 733/170 podľa Geom. plánu č. 026/2010
19/2013
17.00 € s DPH Obec Šuňava Marek Marton, Martina Martonová 22.10.2013
13.01.2014 odpredanie pozemku
165.10 € s DPH Jozef Franček, Božena Frančeková Obec Šuňava 13.01.2014
20.11.2013 podiely na nehnuteľnostiach Jána Košiara, rod. Košiar vedené v LV č. 54, 55,90,233,704,973,1280,1382,1533,1538,1577,1600,1627,1644,1691,1712,1748,1763,1771,1831,1892,1898,1930,1942,2076,2239,2315,2327
0.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Košiar 08.10.2013
13.11.2013 Združené poistenie - pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou, Poistenie pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia majetku
0109002011
373.63 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 17.10.2013
06.11.2013 nebytový priestory zapísané na LV č. 1 k.ú. Vyšná Šuňava, parc. č. 3, s.č.: 256, pozemok parc. č. 3 k.ú. Vyšná Šuňava o výmere 300 m2.
1/2013
3420.00 € s DPH Zuzana Moulaiová Obec Šuňava 30.09.2013
04.11.2013 Poistenie hnuteľné veci - súbor - Združený živel, Ukradnutie vecí, Vandalizmus
6814010897
246.81 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 28.08.2013
04.11.2013 poistenie hnuteľné veci - súbor - združený živel, Ukradnutie vecí
6814011048
351.08 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 28.08.2013
04.11.2013 poistenie - Nákladné prívesy Pronar-traktorový príves
6814014337
151.32 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 28.08.2013
Zobrazených 211 - 225 z celkových 324.
1 2 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22