Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.04.2012 užívanie invalidného vozíka ako zdravotnú pomôcku
0.00 € s DPH Ján Pilát Obec Šuňava 02.04.2012
05.03.2012 Nájom zdravotnej pomôcky - invalidný vozík
0.00 € s DPH Anna Harmanová Obec Šuňava 02.03.2012
01.02.2012 na zabezpečenie dopĺňania knižničného fondu Obecnej knižnice v Šuňave
800.00 € s DPH Obec Šuňava Podtatranska knižnice 30.01.2012
25.01.2012 spolupráca pri zabezpečovaní separovaného zberu odpadov. Jedná sa o odplatný výkon zberu, prepravy a následné zhodnocovanie vyseparovaných zložiek odpadov
4211.00 € bez DPH Obec Šuňava Technické služby Mesta Svit 24.01.2012
25.01.2012 Zmena Čl. 5 Záverečné ustanovenia
1
0.00 € s DPH Obec Šuňava Technické služby Mesta Svit 24.01.2012
13.01.2012 Jednorázové poistné osôb
6205111112
26.00 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 07.01.2012
12.12.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
54/047/10
274437.00 € Obec Šuňava Dexia banka Slovensko a.s. 09.12.2011
22.11.2011 Zhotovenie, dodávka a namontovanie výrobkov podľa špecifikácie-dvere
6A1610
1066.68 € Obec Šuňava FENESTRA SK, spol. s r.o. 23.08.2011
02.11.2011 Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
0100017126
142.39 € Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 25.10.2011
30.08.2011 Zmluva o úvere č. 36/043/05
Dodatok č. 2
192495.00 € Obec Šuňava Dexia banka Slovensko a.s. 25.08.2011
30.08.2011 Zmena čl. 4 Platobné podmienky
Dodatok č. 3
0.00 € Obec Šuňava Technické služby Mesta Svit 30.06.2011
30.08.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove s.č. 256, k.ú. Vyšná Šuňava
1/2011
3132.70 € Zuzana Moulaiová Obec Šuňava 28.06.2011
30.08.2011 Zmluva o dielo na zhotovenie, demontáž a montáž okien na viacúčelovej budove s.č. 254 k.ú. Vyšná Šuňava
6A1086
8270.33 € Obec Šuňava FENESTRA SK, spol. s r.o. 05.08.2011
24.08.2011 Predaj pozemku parc. reg. "C" KN, par. č. 792/1, druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 443 m2
6820.00 € COOP JEDNOTA POPRAD, S.D. Obec Šuňava 15.08.2011
24.08.2011 Dodávka systému monitorovacej techniky, komponentov CCTV podľa ponuky vypracovanej dňa 28.04.2011
12/2011/rove
9907.61 € Obec Šuňava MICRONIX, spol. s.r.o. 28.04.2011
Zobrazených 286 - 300 z celkových 324.
1 2 14 15 16 17 18 20 22