Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.11.2013 poistenie Traktory Zetor Proxima
6814014396
463.39 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 28.08.2013
04.11.2013 admin. a obč. budovy - výber, združený živel - poškodenie alebo zničenie majetku
6814010950
79.77 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 10.09.2013
04.11.2013 finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie činnosti Základnej školy s materskou školou Šuňava
2500.00 € s DPH Obec Šuňava Ing.Martin Gánovský 24.10.2013
04.11.2013 finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie činnosti Základnej školy s materskou školou Šuňava
2500.00 € s DPH Obec Šuňava Ing. Jozef Pitka 24.10.2013
04.09.2013 odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácie a ich vyčistenie v ČOV. cena je eur/m3 odkanalizovanej znečistenej vody
0.50 € bez DPH MUDr. Alena Azzam Obec Šuňava 29.07.2013
03.09.2013 kultúr.-spoločenské podujatie so zmiešanou hud. produkciou bez vstupného - Deň obce Šuňava - cena podľa sadzobníka SOZA
VP/13/04384/002
0.00 € s DPH Obec Šuňava SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.diel 27.08.2013
06.08.2013 ozvučenie kultúrneho podujatia Deň obce Šuňava, 11.08.2013
300.00 € s DPH Obec Šuňava Štefan Kollárik KMcomp 17.07.2013
29.07.2013 prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu na spolufinancovanie obnovy zvonov v kostole Všetkých svätých a v kostole Sv. Mikuláša v roku 2013
5000.00 € bez DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šuňava Obec Šuňava 03.05.2013
29.07.2013 umelecký výkon na podujatí “Deň obce pri príležitosti 715. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Šuňava”, ktoré sa uskutoční dňa 11. 8. 2013 v obci Šuňava
1500.00 € s DPH Obec Šuňava Filip Jančík 15.05.2013
29.07.2013 účinkovať v programe „Deň obce pri príležitosti 715. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Šuňava „, v rozsahu najmenej 60 minút
700.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Ambróz 10.05.2013
16.07.2013 doplnenie kúpnej zmluvy zo dňa 14.05.2013
0.00 € s DPH Lihanová, Strišovská, Ilenčík, Teplická, Šumbera, Čipkalová Obec Šuňava 15.07.2013
10.07.2013 vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
1215883
33.50 € s DPH Obec Šuňava SLOVGRAM 01.07.2013
28.06.2013 autorská časť knihy - Spolky a združenia, šport, cena je za jeden autorský hárok
300.00 € bez DPH Obec Šuňava Ing. Martina Šlampová 27.06.2013
28.06.2013 autorská časť knihy - Hospodárstvo, cena za jeden autorský hárok
300.00 € bez DPH Obec Šuňava PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. 27.06.2013
28.06.2013 autorská časť knihy - Kultúra, cena je za jeden autorský hárok
300.00 € bez DPH Obec Šuňava Ing. Marta Bednárová 27.06.2013
Zobrazených 226 - 240 z celkových 324.
1 2 12 13 14 16 18 19 20 21 22