Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.09.2014 dodávka a montáž sekcionálnej garážovej brány v zmysle cenovej ponuky, požiarná zbrojnica DHZ Šuňava
1/2014
1480.48 € s DPH Obec Šuňava HELEelektro-Jiří Holub 11.09.2014
29.09.2014 vykonať prácu podľa cenovej ponuky EH30135/1 zo dňa 12.09.2014
798.91 € s DPH Obec Šuňava Milan Bajnok - Bajmont 29.09.2014
26.09.2014 vykonávanie odborných prehliadok a skúšok pravidelných kontrol funkcie a pozáručného servisu v zmysle platných STN pre objekt Obecný úrad Šuňava - poplachový systém na hlásenie narušenia. Ceny služieb podľa cenníka Príloha č. 1 zmluvy
2014/09/01
0.00 € s DPH Obec Šuňava NOVES s.r.o. 25.09.2014
03.09.2014 kúpa časti pozemku na novovzniknutú parc. č. 248/2 o výmere 53 m2 zameranú geom. plánom č. 034/2014.
265.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Šmálik, Anna Šmáliková 03.09.2014
12.08.2014 odpredaj časti pozemkov na vytvorenie parciel č. 506/1-3, 559/1-12 podľa GP č. 83/12.
1765.30 € s DPH Ing. Silvia Frančeková Obec Šuňava 31.07.2014
08.08.2014 Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. V oblasti kultúry, v podprograme Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra usporiadanie kultúrnych akcií/vydanie publikácii. Realizátorom aktivity je obec Šuňava pod názvom „Šuňava včera a dnes – publikácia o obci“. Ďalšie špecifiká v čl. I. tejto zmluvy.
423/2014/OK
4350.00 € s DPH Obec Šuňava Prešovský samosprávny kraj 30.07.2014
06.08.2014 Web stránka www.sunava.sk s CMS Joomla vybudovaná na báze licencií slobodného software GNU/GPL s implementovaným elektronickým archívom
350.00 € s DPH Obec Šuňava Marek Sarvaš 04.07.2014
23.07.2014 týmto dodatkom sa menia články a odseky dohody Čl. II, odsek 1 sa ruší v plnom rozsahu, Čl. IV, odsek 5 sa ruší v plnom rozsahu, za odsek 11 sa pridáva nový odsek.
1
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Šuňava 22.07.2014
23.07.2014 kúpa časti pozemkov parciel pre novovzniknutú parcelu č. 733/172 o výmere 49 m2 podľa Geom. plánu č. 026/2010, ul. Tatranská
24
230.00 € s DPH Obec Šuňava Anna Stoličná, Vladimír Dunaj, Stanislav Fridman 30.05.2014
21.07.2014 realizácia zákazky: "Parkovisko a chodník zo zámkovej dlažby pred Kostolom všetkých svätých, Úprava cesty III/018148 - prídlažba ku chodníku II. etapa časť Nižná Šuňava"
11541.35 € s DPH Obec Šuňava Milan Fáber - TOPVER 18.07.2014
09.07.2014 výkon diela: Šuňava včera a dnes rozsah 328 str.
26/14
9165.00 € s DPH Obec Šuňava POLYGRAF PRINT, spol. s r.o. 09.07.2014
20.06.2014 Dodatkom sa mení a dopĺňa v čl. III., v čl. IV. Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Šuňava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 16.06.2014
13.06.2014 realizácia zákazky "Šuňava - výstavba chodníkov - II. etapa, Nižná Šuňava - 2. časť"
7/2014
34653.10 € s DPH Obec Šuňava BEL SLOVAKIA, s.r.o. 10.06.2014
10.06.2014 článok 3 Cena a platobné podmienky 3.1 a 3.2 cena systémovej podpory od 01.08.2014 a od 01.08.2015 cena 900,-- eur
1
600.00 € s DPH Obec Šuňava MADE spol s r.o. 02.06.2014
28.05.2014 prestrešenie na akciu: Obecná slávnosť dňa 17.08.2014
01/2014
850.00 € s DPH Obec Šuňava ZAUDIO s.r.o. 06.05.2014
Zobrazených 166 - 180 z celkových 324.
1 2 8 9 10 12 14 15 16 21 22