Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.02.2014 nebytové priestory umiestnené v budove OcÚ Šuňava - časť priestorov v budove 17 m2 - ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast. Cena nájmu je uvedená ročne.
33.20 € s DPH MEDIV, s.r.o., MUDr. Ivana Švagrovská Obec Šuňava 17.02.2014
17.02.2014 1/ V pôvodnej kúpnej zmluve pri označení účastníkov na strane kupujúcich sa vypúšťa text, ktorý označuje Boženu Frančekovú, rod. Zajacovú...2/V kúpnej zmluve v článku II., "Predmet zmluvy" sa v bode č. 2 vypúšťa celý text písm. b/..3/Vo všetkých bodoch kúpnej zmluvy pri označení "kupujúci v množnom čísle sa podľa tohto dodatku "kupujúci" označuje v jed. čísle
0.00 € s DPH Jozef Franček, Božena Frančeková Obec Šuňava 17.02.2014
13.02.2014 časť pozemkov na novovzniknutú parcelu 733/145 zameranú geometrickým plánom č. 026/2010
08/2013
200.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Slebodník 29.01.2014
13.02.2014 časť parcely na novovzniknutú parcelu č. 733/157 zameranú geometrickým plánom č. 026/2010
11/2013
10.00 € s DPH Obec Šuňava František Mišianik, Katarína Mišianiková 05.02.2014
23.01.2014 časť parcely pre novovzniknutú parc. č. 733/168 podľa Geomet. plánu č. 026/2010
23
190.00 € s DPH Obec Šuňava Stanislav Fridman 17.01.2014
20.01.2014 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec od 01.01.2014-30.09.2014
19.50 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. 31.12.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemku pre novovzniknutú parcelu č. 733/175 zameranú podľa Geom. plánu č. 026/2010
21/2013
198.00 € s DPH Obec Šuňava Mgr. Ján Sirotka, Magdaléna Sirotková 07.11.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemku na novovzniknutú parc. č. 733/159 podľa Geom. plánu č. 026/2010
17/2013
75.00 € s DPH Obec Šuňava Anna Kovácsová, Zdenko Skokan 15.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti nehnuteľnosti na novovytvorenú parc. č. 733/156 - 46 m2 - ul. Tatranská
20.00 € s DPH Obec Šuňava Anna Jurčová r. Fridmanová 17.12.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemku na novovzniknutú parcelu č. 733/147, podľa Geom. plánu č. 026/2010
04/2013
48.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Fridman, Marek Fridman 21.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemkov na novovzniknutú parc. č. 733/161 a parc. č. 733/162 podľa Geom. plánu č. 026/2010
18/2013
688.00 € s DPH Obec Šuňava Peter Matejko 22.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemkov na novovzniknutú parc. č. 733/135 podľa Geom. plánu č. 026/2010
07/2013
480.00 € s DPH Obec Šuňava Jaroslav Hudáč, Jozefína Hudáčová 11.10.2013
15.01.2014 odkúpenie časti pozemkov na novovzniknuté parcely č. 733/137, 733/138 podľa Geom. plánu č. 026/2010
05
470.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Zachar, Katarína Zacharová 08.10.2013
15.01.2014 Čl. 4 Platobné podmienky - poplatok je stanovený na počet kontajnerov a na I.Q 2014
Dodatok č. 2
1052.75 € bez DPH Obec Šuňava Technické služby Mesta Svit 15.01.2014
15.01.2014 Čl. 5 Záverečné ustanovenia zmluva platná do 31.03.2014, úprava ceny v prípade inflácie
Dodatok č. 3
0.00 € s DPH Obec Šuňava Technické služby Mesta Svit 15.01.2014
Zobrazených 196 - 210 z celkových 324.
1 2 10 11 12 14 16 17 18 21 22