Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 07/2013

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Jaroslav Hudáč, Jozefína Hudáčová

Adresa dodávateľa: Mieru 189, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti pozemkov na novovzniknutú parc. č. 733/135 podľa Geom. plánu č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 18; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 348/3,4;

Zmluvná cena: 480.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2013

Datum zverejnenia: 15.01.2014

Dokumenty Pdf KZ_07_2013_Tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 491 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 11:08 )