Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/2013

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Peter Matejko

Adresa dodávateľa: Hŕbky 516/29, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti pozemkov na novovzniknutú parc. č. 733/161 a parc. č. 733/162 podľa Geom. plánu č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 2387; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 320,321/6,5,4;

Zmluvná cena: 688.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.10.2013

Datum zverejnenia: 15.01.2014

Dokumenty Pdf KZ_18_2013_tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 504,7 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 11:04 )