Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 05

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Ján Zachar, Katarína Zacharová

Adresa dodávateľa: SNP 349/279, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti pozemkov na novovzniknuté parcely č. 733/137, 733/138 podľa Geom. plánu č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1372; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 345/4,5,6 a 346/3,4;

Zmluvná cena: 470.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.10.2013

Datum zverejnenia: 15.01.2014

Dokumenty Pdf KZ_05_Tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 540 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 11:10 )