Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 08/2013

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Ján Slebodník

Adresa dodávateľa: Hŕbky 512/27, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť pozemkov na novovzniknutú parcelu 733/145 zameranú geometrickým plánom č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 2191; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 336/3, 336/4;

Zmluvná cena: 200.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.01.2014

Datum zverejnenia: 13.02.2014

Dokumenty Pdf KZ_08_2013_tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 467,3 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 10:12 )