Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 04/2013

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Ján Fridman, Marek Fridman

Adresa dodávateľa: Záhradná 576, Šuňava; SNP 51 Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti pozemku na novovzniknutú parcelu č. 733/147, podľa Geom. plánu č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1363; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 332;

Zmluvná cena: 48.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.10.2013

Datum zverejnenia: 15.01.2014

Dokumenty Pdf KZ_04_2013_tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 517,4 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 10:37 )