Obec Šuňava

Zmluva

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 14.01.2014

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Jozef Franček, Božena Frančeková

Adresa objednávateľa: obaja trvale Liptovská 363/13, Šuňava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: 1/ V pôvodnej kúpnej zmluve pri označení účastníkov na strane kupujúcich sa vypúšťa text, ktorý označuje Boženu Frančekovú, rod. Zajacovú...2/V kúpnej zmluve v článku II., "Predmet zmluvy" sa v bode č. 2 vypúšťa celý text písm. b/..3/Vo všetkých bodoch kúpnej zmluvy pri označení "kupujúci v množnom čísle sa podľa tohto dodatku "kupujúci" označuje v jed. čísle

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.02.2014

Datum zverejnenia: 17.02.2014

Dokumenty Pdf dodatok ku zmluve 14_1_2014_sken.pdf ( veľkosť: 231 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 11:03 )