Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 21/2013

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Mgr. Ján Sirotka, Magdaléna Sirotková

Adresa dodávateľa: Mierová 26, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti pozemku pre novovzniknutú parcelu č. 733/175 zameranú podľa Geom. plánu č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "C"; List vlastníctva číslo: 1225; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 733/122;

Zmluvná cena: 198.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.11.2013

Datum zverejnenia: 15.01.2014

Dokumenty Pdf KZ_21_2013_tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 484,8 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 10:48 )