Obec Šuňava

Zmluva

Dodatok č. 3 ku Zmluve o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných /iných/ odpadov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 3

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Technické služby Mesta Svit

Adresa dodávateľa: Štúrova 87, Svit

IČO dodávateľa: 001860864

Predmet zmluvy: Čl. 5 Záverečné ustanovenia zmluva platná do 31.03.2014, úprava ceny v prípade inflácie

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.01.2014

Datum zverejnenia: 15.01.2014

Dokumenty Pdf Dodatok č. 3_technické služby svit.pdf ( veľkosť: 94,6 KB, aktualizované: Streda 15. Január 2014 16:09 )