Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Anna Jurčová r. Fridmanová

Adresa dodávateľa: Lubina 409

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti nehnuteľnosti na novovytvorenú parc. č. 733/156 - 46 m2 - ul. Tatranská

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť orná pôda; List vlastníctva číslo: 2391; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 324/4, 324/3;

Zmluvná cena: 20.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.12.2013

Datum zverejnenia: 15.01.2014

Dokumenty Pdf KZ_15_2013_tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 467,1 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 10:34 )