Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 23

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Stanislav Fridman

Adresa dodávateľa: Mieru 173/42, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely pre novovzniknutú parc. č. 733/168 podľa Geomet. plánu č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 12; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 311/2;

Zmluvná cena: 190.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.01.2014

Datum zverejnenia: 23.01.2014

Dokumenty Pdf KZ_23_tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 452 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 10:25 )