Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: MEDIV, s.r.o., MUDr. Ivana Švagrovská

Adresa objednávateľa: Kpt. Nálepku 128,39, Svit

IČO objednávateľa: 46370811

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: nebytové priestory umiestnené v budove OcÚ Šuňava - časť priestorov v budove 17 m2 - ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast. Cena nájmu je uvedená ročne.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 2; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 255

Zmluvná cena: 33.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.02.2014

Datum zverejnenia: 25.02.2014

Dokumenty Pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov_MEDIV.pdf ( veľkosť: 345,7 KB, aktualizované: Pondelok 29. Február 2016 14:46 )