Obec Šuňava

Zmluva

Dodatok č. 2 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Technické služby Mesta Svit

Adresa dodávateľa: Štúrova 87, Svit

IČO dodávateľa: 001860864

Predmet zmluvy: Čl. 4 Platobné podmienky - poplatok je stanovený na počet kontajnerov a na I.Q 2014

Zmluvná cena: 1052.75 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.01.2014

Datum zverejnenia: 15.01.2014

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2_technické služby svit.pdf ( veľkosť: 95,2 KB, aktualizované: Streda 15. Január 2014 16:05 )