Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 11/2013

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: František Mišianik, Katarína Mišianiková

Adresa dodávateľa: Záhradná 219, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely na novovzniknutú parcelu č. 733/157 zameranú geometrickým plánom č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť parc. reg. "C"; List vlastníctva číslo: 2136; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 733/106;

Zmluvná cena: 10.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.02.2014

Datum zverejnenia: 13.02.2014

Dokumenty Pdf KZ_11_2013_tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 482,8 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 10:09 )