Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/2013

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Anna Kovácsová, Zdenko Skokan

Adresa dodávateľa: Mieru 178/32, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti pozemku na novovzniknutú parc. č. 733/159 podľa Geom. plánu č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "C"; List vlastníctva číslo: 1187; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 733/44;

Zmluvná cena: 75.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.10.2013

Datum zverejnenia: 15.01.2014

Dokumenty Pdf KZ_17_2013_tatranská_sken.pdf ( veľkosť: 523,1 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 11:01 )