Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.08.2012 odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácie a ich vyčistenie v ČOV Šuňava rodinného domu. Cena je v eur/m3 odpadovej vody
0.46 € bez DPH Peter Tkáč Obec Šuňava 29.06.2012
08.08.2012 Predmetom zmluvy sú nebytové priestory kultúrneho domu v Šuňave. Cena je dohodnutá v Eur/deň.
10.00 € bez DPH Ing. Denisa Dudášová Obec Šuňava 09.06.2012
31.07.2012 je odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácia a ich vyčistenie v ČOV Zmluvná cena je v eur/m3 odpadovej vody
0.46 € s DPH Oľga Mišianiková Obec Šuňava 24.07.2012
24.07.2012 uskutočnenie vystúpenia v mieste: Obec Šuňava, Trojičné námestie, dňa 22.7.2012
344.40 € s DPH Obec Šuňava Ing. Pavel Peschl 22.07.2012
24.07.2012 uskutočnenie vystúpenia miesto konania: Obec Šuňava, Trojičné námestie, 22.7.2012
270.00 € bez DPH Obec Šuňava Robert Mrva 22.07.2012
24.07.2012 uskutočnenie vystúpenia na mieste konania: Obec Šuňava, Trojičné námestie, 22.7.2012
586.00 € bez DPH Obec Šuňava Igor Fekete 22.07.2012
10.07.2012 Montáž drevených podláh v Materskej škole v Šuňave
4948.44 € bez DPH Obec Šuňava CEVA Slovakia s.r.o. 11.06.2012
14.06.2012 Rekonštrukcia jestvujúceho ústredného vykurovania v objekte Materskej školy v obci Šuňava
9087.29 € s DPH Obec Šuňava Michal Garaj 30.05.2012
06.06.2012 na zabezpečenie verejného podujatia s názvom "Deň poskytovania prvej pomoci v Obci Šuňava" dňa 7.6.2012
93.72 € s DPH Obec Šuňava Nemocnica Poprad, a.s. 05.06.2012
28.05.2012 na užívanie invalidného vozíka ako zdravotnú pomôcku
0.00 € s DPH Anna Skokanová Obec Šuňava 28.05.2012
25.05.2012 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
24/§50j/2012/R
2566.25 € s DPH Obec Šuňava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 25.05.2012
26.04.2012 výkon inžinierskej činnosti - stavebný dozor počas realizácie stavby až do odovzdania a prevzatia stavby: "Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava"
1/2012
4800.00 € s DPH Obec Šuňava BORALE, spol. s r.o., Levoča 30.04.2012
25.04.2012 vykonať a zariadiť odborné činnosti na zabezpečenie výberu dodávateľa tovaru s jeho montážou "Montáž drevených podláh v Materskej škole v Šuňave"
5/2012
240.00 € s DPH Obec Šuňava INPRO POPRAD, s.r.o. 25.04.2012
05.04.2012 výkon a zariadenie odbornej činnosti na zabezpečenie výberu zhotoviteľa stavby:"Rekonštrukcia ústredného vykurovania v Materskej škole v obci Šuňava"
4/2012
240.00 € s DPH Obec Šuňava INPRO POPRAD, s.r.o. 29.03.2012
02.04.2012 pozemky na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu.
1843/2012
68.95 € s DPH Poľnohospodárske družstvo Šuňava Obec Šuňava 29.03.2012
Zobrazených 271 - 285 z celkových 324.
1 2 14 15 16 17 19 21 22