Obec Šuňava

Zmluva

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Identifikácia

Číslo zmluvy: 121/2011

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Obvodný úrad Prešov

IČO dodávateľa: 42077508

Predmet zmluvy: o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluvná cena: 6000.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 29.06.2011

Datum zverejnenia: 12.07.2011

Dokumenty Pdf Zmluvač_121_2011.pdf ( veľkosť: 182,3 KB, aktualizované: Utorok 12. Júl 2011 11:05 )