Obec Šuňava

Zmluva

Kúpa pozemku k.ú. Vyšná Šuňava parc. reg. „C“ č. 946/1 o výmere 815 m2 – záhrady a pozemku parc. reg. „E“ č. 913/2 o výmere 340 m2 – orná pôda zapísaných na LV č. 82 k.ú. Vyšná Šuňava

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Anna Šebestová

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpa pozemku k.ú. Vyšná Šuňava parc. reg. „C“ č. 946/1 o výmere 815 m2 – záhrady a pozemku parc. reg. „E“ č. 913/2 o výmere 340 m2 – orná pôda zapísaných na LV č. 82 k.ú. Vyšná Šuňava

Zmluvná cena: 7920.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 15.07.2011

Datum zverejnenia: 27.07.2011

Dokumenty Pdf KúpaPozemku_Šebestova.pdf ( veľkosť: 320,5 KB, aktualizované: Streda 27. Júl 2011 13:42 )