Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Milan Stajanča

Adresa objednávateľa: Mukačevská 45, Prešov

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: je odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácie a ich vyčistenie v ČOV Šuňava, rodinného domu k.ú. Nižná Šuňava, ulica SNP č.d. 65. Cena je za m3/znečistených vôd

Zmluvná cena: 0.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.07.2015

Datum zverejnenia: 22.07.2015

Dokumenty Pdf ZMLUVA o vypúšťaní a čistení odpad_vôd.pdf ( veľkosť: 130,3 KB, aktualizované: Streda 22. Júl 2015 10:02 )