Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Milan Fáber - TOPVER

Adresa dodávateľa: 059 86 Nová Lesná 261

IČO dodávateľa: 10728210

Predmet zmluvy: realizácia zákazky: "Autobusová zastávka - Obchodné centrum Šuňava"

Zmluvná cena: 14722.60 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.07.2015

Datum zverejnenia: 07.07.2015

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo_Autobus_zastávka_ObchCentrum.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Utorok 07. Júl 2015 14:25 )