Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 41, ulica Mieru

Identifikácia

Číslo zmluvy: 41

Názov objednávateľa: Žofia Marová, Viera Marová, Jozef Maro

Adresa objednávateľa: SNP 73/16, Hŕbky 524/26, Družstevná 97, Šuňava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: časť parc. reg. "E" 3848/4, k.ú. Nižná Šuňava, pre novovzniknutú parc. reg. "C" č. 297/48 diel "2" o výmere 67 m2, podľa GP č. 026/2014, overeným 29.04.2014, pod č. G1-241/14 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 3848/4;

Zmluvná cena: 385.92 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.08.2015

Datum zverejnenia: 14.08.2015

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva č_41_ulica Mieru.pdf ( veľkosť: 429,1 KB, aktualizované: Piatok 14. August 2015 08:50 )