Obec Šuňava

Zmluva

Mandátna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Mondivision, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sládkovičova 11, Bratislava

IČO dodávateľa: 44162715

Predmet zmluvy: činnosti pre Mandanta, súvisiace s možnosťou podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky Rast - Prioritná os 2:Energetika, Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy KaHR-22VS-1501

Zmluvná cena: 750.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.08.2015

Datum zverejnenia: 18.08.2015

Dokumenty Pdf Mandatna zmluva modernizacia VO Sunava.pdf ( veľkosť: 202,6 KB, aktualizované: Utorok 18. August 2015 07:59 )