Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 03/2013

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Michal Pilát

Adresa dodávateľa: Záhradná 213/34, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel pre novovzniknuté parcely č. 733/134, 733/139, 733/141 podľa Geometrického plánu č. 026/2010, miestna komunikácia ul. Tatranská

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1003, 2420; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 349/4,3,344/2,341/2;

Zmluvná cena: 1170.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.07.2015

Datum zverejnenia: 15.07.2015

Dokumenty Pdf KZ_03_2013_Tatranska_sken.pdf ( veľkosť: 541 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 09:57 )