Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 18/2015, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Michal Pilát

Adresa dodávateľa: Záhradná 213/34, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel pre novovznik. parc. č. 733/140 o výmere 43 m2 zameranou GP č. 026/2010, vyprac. Ing. Zentkom overeným 11.10.2010 pre stavbu miest. kom.

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1003; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 343/3, 343/4;

Zmluvná cena: 236.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.02.2016

Datum zverejnenia: 10.02.2016

Dokumenty Pdf KP_18_2015_Tatranská.pdf ( veľkosť: 466,4 KB, aktualizované: Streda 10. Február 2016 08:07 )