Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 11A/2015, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 11A/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Pilátová Zuzana,Stoličný Michal,Floreková Anna,Muranská Iren

Adresa dodávateľa: Šuňava 213, Šuňava 188, Liptovský Mikuláš 2044, Šuňava 157

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parc. pre novovzniknutú parc. č. 733/136 - tr. tráv. porasty o výmere 36 m2, diel 11 podľa Geom. plánu č. 026/2010, vypr. Ing. Zentkom, overeným 11.10.2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1374; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 347/2;

Zmluvná cena: 180.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.02.2016

Datum zverejnenia: 02.03.2016

Dokumenty Pdf KP_11A_2015_ul_Tatranska.pdf ( veľkosť: 706,8 KB, aktualizované: Streda 02. Marec 2016 09:00 )