Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 3/2016, Ul. Hŕbky

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Ján Harman, Mária Ilenčíková, Anna Kordovaniková

Adresa dodávateľa: Hŕbky 199/15, Šuňava; Záborského 2914/5, Poprad; Platanova 3227/11, Žilina

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely pre novovzniknutú parc. č. 458/2 o výmere 53 m2 zameranú podľa GP č. 082/2015 vyprac. Ing. Zentkovou overeným dňa 14.12.2015

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "C"; List vlastníctva číslo: 1178; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 458;

Zmluvná cena: 264.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.01.2016

Datum zverejnenia: 20.01.2016

Dokumenty Pdf KZ_3_2016_hrbky_sken.pdf ( veľkosť: 569,2 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 09:37 )