Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 41/2015, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 41/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Ing. Anna Mikulášová

Adresa dodávateľa: Mieru 180/28, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: parcely 328/6,5,4, 327/4, 3 a časť parc. 733/124 pre novovzniknutú parc. 733/153, o výmere 94 m2 zameranú Geom. plánom č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok orná pôda; List vlastníctva číslo: 2189; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 328/6,5,4, 327/4,3;

Zmluvná cena: 517.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.12.2015

Datum zverejnenia: 22.12.2015

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva č_41_Tatranská.pdf ( veľkosť: 524,8 KB, aktualizované: Utorok 22. December 2015 07:58 )