Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 59/2015, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 59/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Peter Matejko

Adresa dodávateľa: Hŕbky 516/29, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel 322/4, 5, 6 pre novovzniknutú parc. č. 733/160 o výmere 38 m2 zameranú Geom. plánom č. 026/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 2387; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 322/4, 5, 6;

Zmluvná cena: 209.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.12.2015

Datum zverejnenia: 22.12.2015

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva č_59_Tatranská.pdf ( veľkosť: 451,9 KB, aktualizované: Utorok 22. December 2015 08:26 )