Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 4/2016, Ul. Hŕbky

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: J.Šebest s manž,M.Kulach,A.Vrabcová,V.Béreš s manž,Chlebovco

Adresa dodávateľa: Sp.Bystré 445/69;Šuňava 542/36; Šuňava 103;Šuňava 533/40, Šuňava 106

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časti ďalších parciel 440/3,444/3,447/1,450/2 a to: diel 4 pre novovzn. parc. č. 440/4 o výmere 66 m2, diel 5 pre novozn. parc. č. 444/4 o výmere 68 m2, diel 6 pre novovzn. parc. č. 447/3 o výmere 72 m2, diel 7 a diel 8 pre novovzn. parc. č. 453/3 o výmere 92 m2, diel 9 pre novovzn. parc. č. 456/3 o výmere 78 m2 zamerané podľa GP 082/2015 vyprac. Ing. Zentkovou, overeným dňa 14.12.2015

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "C" z LV 2202,839,780,; List vlastníctva číslo: 813,2174; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: ešte par.453/2,456/1;

Zmluvná cena: 1491.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.01.2016

Datum zverejnenia: 21.01.2016

Dokumenty Pdf KZ_4_2016_sken.pdf ( veľkosť: 350,3 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 09:20 )