Obec Šuňava

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: TIMID s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lipová 799/4, Smižany

IČO dodávateľa: 46530801

Predmet zmluvy: je zmena v spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku, podľa špecifikácie klienta a všetky s tým súvisiace úkony

Zmluvná cena: 33.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.02.2016

Datum zverejnenia: 10.02.2016

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo_TIMID_2.pdf ( veľkosť: 253,5 KB, aktualizované: Streda 10. Február 2016 11:38 )