Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 81/2015, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 81/2015

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: S.Fridman,M.Zaťurová,J.Ondruško,M.Martonová,O.Chlebovcová,

Adresa dodávateľa: P.Kaprál,M.Gorecká,F.Kaprál,R.Kaprál;Adresy: Šuňava 173,Šuňava 8,Šuňava 245,Šuňava 195,Šuňava 362,Poprad 3475/13,Šuňava 572,Šuňava 248, Svit 606/7

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel pre novovznik. parc. 733/173 o výmere 41 m2 zameranú GP 026/2010 vyprac. Ing. Zentkom, overeným 11.10.2010 pre stavbu miestnej komunikácie ul. Tatranská

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 2416; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 305/1,2,3;

Zmluvná cena: 200.91 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.01.2016

Datum zverejnenia: 26.01.2016

Dokumenty Pdf KZ_81_2015_Tatranská.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Utorok 26. Január 2016 11:28 )